W połowie grudnia znów ponurkowaliśmy wrakowo w filipińskiej Coron Bay. Znów potężna japońska flota z II wojny wymaglowana w każdą mozliwą podwodną stronę …